Over MCI Church

MCI Church is een charismatische kerk voor families en vrienden. We zijn onderdeel van een internationaal netwerk van MCI kerken. Het is onze visie om op basis van het simpele Evangelie ons land terug te brengen bij Jezus. Niet door religie, maar door relatie, te beginnen bij de gezinnen en vrienden om ons heen.

 

Het gezin wordt de hoeksteen van de maatschappij genoemd, toch zijn veel huwelijken en gezinnen gebroken in ons land, het aantal scheidingen en een-oudergezinnen neemt elk jaar toe en er is een gebrek aan aanwezige vaders. Het is Gods verlangen en onze opdracht om relaties te herstellen, vaders en moeders te begeleiden en sterke huwelijken op te bouwen. We volgen daarin simpelweg het voorbeeld van Jezus, zoals Hij ons liefheeft, mogen wij onze partner en kinderen liefhebben en een voorbeeld voor hen zijn.

Jezus heeft ons het perfecte voorbeeld laten zien, ook in de liefde voor Zijn discipelen. Mannen die Hij later vrienden noemde (Joh. 15:15). Wij willen ook een vriend zijn van Jezus en groeien in vriendschap met elkaar. Op basis van vier heldere stappen helpen wij mensen om een ontmoeting te hebben met Jezus, versterkt te worden in hun geloof en getraind te worden om een discipel van Hem te zijn. Een man of vrouw die werkelijk impact heeft op zijn omgeving!

Onze Pastors

Rob & Maudi de Boer

Rob en Maudi de Boer zijn de voorgangers van de MCI Church gemeente in Utrecht. Beiden hebben in de jaren '80 op wonderlijke wijze Jezus leren kennen en zijn sindsdien op basis van Jesaja 61 op missie om dat wat verloren is bij God terug te brengen.

Rob en Maudi hebben 4 volwassen kinderen waarvan de oudste zoon met zijn vrouw als Pastors dienen in MCI Bogota (Colombia) en de jongste dochter samen met haar man een MCI kerk voorgaat in Madrid, Spanje.

Onze waarden

MCI Church heeft duidelijke kenmerken en waarden die ons uniek maken en onderscheiden van andere organisaties. We zijn een kerk met een hart voor de zwakkeren in de samenleving. Hiermee bedoelen we niet alleen verslaafden of arme mensen, maar ook degenen die geen hoop meer hebben voor de toekomst en door het leven gaan met depressie of een gebroken hart. Het is ons doel om herstel te zien in levens van mensen zodat ze de hoopvolle toekomst kunnen binnenstappen die God heeft voor een ieder van ons. 

Wandelen door Geloof

Wij willen mensen zijn die wandelen op basis van geloof en niet op basis van onze omstandigheden. In elk gebied van ons leven dagen wij elkaar uit om te leven in een dimensie van geloof en zo te ontdekken dat alles mogelijk is. 

Liefde voor Mensen

Liefde is wat ons drijft. Liefde voor Jezus, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad. Maar juist ook liefde voor de mensen om ons heen, niemand uitgezonderd. Daar waar we zien dat de haat toeneemt in de wereld, geloven wij dat het de liefde is die altijd overwint.

Herstel van Gezinnen

Het is ons verlangen om sterke gezinnen op te richten voor God, die een voorbeeld zijn voor hun naaste omgeving. Gezinnen zijn de hoeksteen van onze samenleving en uit een gezond gezin, met een vader en moeder die in balans zijn, komt een generatie kinderen voort die een zegen is voor de maatschappij. 

Stimuleren van Vriendschappen

Wij stimuleren het aangaan en versterken van vriendschappen. Jezus is hierin ons voorbeeld. Hij gaf Zijn leven voor Zijn vrienden en liet zo zien wat echte onvoorwaardelijke vriendschap is. Twee zijn ook beter dan één, drie zijn zelfs nog sterker (Prediker 4:9-12). Daarom doen we dingen graag samen en connecten we wekelijks via Houses of Light.

Ontwikkelen van Leiderschap

Met behulp van Bijbelse principes en de leiding van de Heilige Geest willen wij mensen helpen om Gods bestemming te bereiken in hun leven. Wij geloven dat die bestemming onder andere inhoudt dat elk persoon invloed kan hebben op zijn of haar omgeving. Het gaat hier om leiderschap zoals Jezus dit uitoefende: de mensen om je heen dienen en helpen sterker te worden in hun geloof in God én in zichzelf. 

Connect met een House of Light