Home » Registreren seminar: Ontvang Visie 2018

Seminar: Ontvang visie voor jouw toekomst

'Zonder visie vergaat het volk' staat er in de Bijbel. In de 21e eeuw ontbreekt het veel jeugd en ouderen aan visie, veel van hen kunnen geen antwoord geven op de vraag: Wat is jouw doel hier op Aarde of wat is Gods plan voor jouw leven? Juist voor hen is dit seminar, deze waardevolle ochtend met Pastors Pavel & Vera Ryndich uit Rusland.

Als G12 Coördinators van Rusland en Senior Pastors van Jesus Embassy Russia hebben Pastors Pavel & Vera al vele tienduizenden personen in Rusland en over heel de wereld getraind en geholpen in het ontdekken van Gods plan voor hun leven. Daarnaast overzien zij in Rusland tientallen rehabilitatie-centra waar honderden verslaafden vrij zijn gekomen en nieuw leven hebben ontvangen.

Ontvang visie voor jouw toekomst - Een must-visit! 

Registreer je voor het seminar

Adres:

MCI Church
Hobbemastraat 35
3583 CW Utrecht