Home » Nieuw Gebouw MCI Church

Nieuw Gebouw MCI Church Utrecht

De afgelopen jaren is MCI Church regelmatig verhuisd. We hebben heel wat mooie gebouwen gezien en gehuurd, maar voor het eerst in de geschiedenis van MCI gaan wij een eigen gebouw kopen. We hebben geloof voor de aankoop van de voormalige Marcuskerk in Hoograven, Utrecht. Samen met de gemeente en andere sponsoren hebben wij visie voor dit gebouw om er een MCI Centrum van te maken waar ten minste de volgende activiteiten plaats gaan vinden:
• Kerkdiensten

• We Are One (jeugdavonden)

• Barista Cafe voor de wijk

• Begeleiding van de zwakkeren in de maatschappij

Toch zijn niet zozeer de meetings of activiteiten die plaats gaan vinden in dit gebouw belangrijk, maar juist dat deze plaats bekend gaat staan als een plaats van Licht, een plaats van Leven. Een plek waar jong en oud komt om het Woord van God te horen en op basis van Jesaja 61 genezing, herstel en visie voor de toekomst ontvangen. Maar ook een plek van training en discipelschap, opdat leiders opstaan in Nederland die het verschil maken in hun omgeving. Het is namelijk hoog tijd dat in Utrecht en Nederland Christenen weer bekend gaan staan als die mannen en vrouwen die de wereld revolutionair veranderen . Wij geloven hierin, wij zijn ervan overtuigd dat we teruggaan naar de tijd van de Handelingen, van wonderen en tekenen. Geloof jij mee?

Samen visualiseren

We beseffen ons dat de aankoop van het pand in Hoograven niet alleen vraagt om een enorme financiële voorziening, maar juist om een grote dosis geloof! En we hebben geleerd van onze Pastors Rob & Maudi en hun Pastors uit Colombia (Pr. Cesar & Claudia Castellanos), dat geloof begint met visualiseren. Daarom willen we met zoveel mogelijk mensen uit church vragen om met de Pastors mee te visualiseren.
Actie: Print onderstaande tekening van het gebouw uit, bid en vul de plattegrond met namen van mensen, dingen of activiteiten die jij graag terug wilt zien in dit nieuwe gebouw. Plak de plattegrond op een goed zichtbare plek in je huis en bid hier vervolgens dagelijks voor.

Plattegrond nieuw gebouw
Afbeelding – 871.2 KB 1138 downloads

Samen geven

Natuurlijk is het naast visualiseren en geloven belangrijk dat wij als gemeente of relatie van MCI Church waar mogelijk een bijdrage leveren aan dit grote project. De Pastors zijn hierin een groot voorbeeld en hebben zelfs hun huis in de verkoop gedaan. Hierover is recent een bijzondere documentaire gemaakt. Als jij net als de Pastors geloof hebt en verlangt dat wij als gemeente werkelijk een impact gaan maken op de maatschappij, geef dan mee. Breng net als de discipelen uit de tijd van Jezus een offer en geloof dat jouw offer het verschil zal maken!

Handelingen 2:43-47
43. En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in gebed en er kwam vrees over iedereen; en er werden  veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. 44. En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk 45. en zij verkochten hun bezittingen en eigendommen  en verdeelden die onder allen, naar dat ieder nodig had. 46. En zij bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van hart; 47. en zij loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden, aan de gemeente toe.